Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Styrmodell

Hylte kommun har valt att styra kommunens verksamheter med fokus på resultat för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Medarbetarna och ekonomin är de tillgångar en kommun har för att kunna skapa ett bra resultat för kommuninvånarna.

Att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god balans i ekonomin är en självklar förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet. Hylte kommun står, liksom många andra kommuner, inför stora utmaningar i framtiden. För att använda resurserna effektivt och svara upp mot invånarnas behov krävs en gemensam riktning och samordning av verksamheterna, ett styrdokument, som hanterar såväl olika roller i organisationen samt resultat och ekonomi.

Under 2015 beslutade fullmäktige om ett nytt styrdokument och och en ny styrmodell med uppgift att hålla samman styrningen av kommunens verksamheter.


Styrmodell för Hylte kommun

Hylte kommuns styrmodell (Klicka på bilden för att förstora)

Kontakt