Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Så används pengarna

Kommunens ekonomi är en fråga som berör alla som bor i kommunen. Verksamheterna finansieras till största delen av kommunalskatt men också av statsbidrag och avgifter. Större delen av pengarna går till skola, vård och omsorg. De här verksamheterna utgör kommunens grunduppdrag. Pengarna går också till andra områden, till exempel underhåll av gator och vägar samt räddningstjänst. I diagrammet nedan visas hur pengarna fördelades 2016.

Politisk verksamhet 2%

Infrastruktur och skydd 4%

Kultur och fritid 4%

Pedagogisk verksamhet 41%

Vård och omsorg 35%

Särskilt riktade insatser 1%

Stödjande verksamhet 12%


Kontakt