Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Hylte kommun deltar sedan hösten 2013 i KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet. Detta är ett jämförelseprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan 2006 och bygger på ett begränsat antal nyckeltalsindikatorer.

Nyckeltalen ger en övergripande bild av kommunens kvalitet och är därmed ett bra verktyg att använda sig av för att presentera kommunens resultat till politiker och invånare. I resultatet från undersökningen kan du jämföra Hylte kommuns service med snittet för ungefär 250 av Sveriges övriga kommuner.

Syfte och mål med KKiK

Målet med KKiK är att visa hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilken typ av kvalitet kommunen levererar på sin service. Nyckeltalen är inriktade på att spegla ett medborgarperspektiv, exempelvis att visa hur långa väntetider vissa verksamheter har eller vad saker och ting kostar och vad man får för sina pengar. Det används ungefär 40 olika mått för att mäta kommunens prestationer inom följande områden:

  • kommunens tillgänglighet
  • trygghetsaspekter i kommunen
  • kommuninvånares möjlighet till delaktighet och få information
  • kommunens effektivitet
  • kommunen som samhällsutvecklare

Resultat för Hylte kommun

Aktuella resultat för Hylte kommun ser du genom kommunens webbtjänst som jämför service och resultatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I tjänsten kan du även jämföra kommunens resultat med tidigare år, snittet i riket och med närliggande kommuner.

Nästa mätning genomförs i slutet av 2018 och presenteras under våren 2019.

Kontakt