Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Jämför service och resultat

Du kan enkelt jämföra Hylte kommuns service och resultat med en webbtjänst. Du kan exempelvis jämföra hur nöjda de boende på kommunens äldreboenden är med sin vistelse, eller se hur stor del av eleverna i kommunens skolor som har godkänt i grundämnena. Du kan också få en övergripande bild av kommunens kvalitet kring olika områden och jämföra hur Hylte ligger till i förhållande till övriga kommuner i Sverige.

Årliga mätningar och officiell statistik är grunden

Nyckeltalen som används för att få fram jämförelseresultaten baseras på kommunens egna mätningar (exempelvis via skolenkät) och på officiell statistik (Kolada). Resultaten som visas i tjänsten är de som senast är genomförda och kvalitetssäkrade. Dessa uppdateras löpande men har i regel alltid en viss fördröjning. Skolan sätter exempelvis betyg under våren men resultaten räknas först som kvalitetsäkrade under hösten efter det att Skolverket granskat och samlat in dem.

Om det saknas data

Om ett jämförelseresultat saknas kan det bero på att mätning inte ännu är genomförd eller att det exempelvis är för få svarande för att resultatet ska kunna publiceras. För enkätresultat i skolan krävs det minst 10 svarande elever per årskurs och skola för att resultatet ska publiceras.

Kontakt