Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Goda exempel

I kommunens verksamheter pågår det ett ständigt arbete med att förbättra och utveckla vår service och våra resultat. Det kan handla om ändrade arbetssätt, tydligare rutiner, nya smarta lösningar eller informationsinsatser som alla bidrar till en bra service med god kvalitet.

För att ge en inblick i kommunens utvecklingsarbete kan därför du som invånare eller besökare få information om goda exempel från kommunens olika verksamheter. Det kan handla om förbättringsarbeten som genomförts eller om positiva resultat från nationella jämförelseundersökningar.

Resultat från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Resultat från kommunens utvecklingsarbete

Resultaten här vänder sig i första hand till anställda i Hylte kommun men kan vara intressant även för dig som inte arbetar i kommunen

 

Kontakt