Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Delårsbokslut

Hylte kommun upprättar en gång om året en delårsrapport. Delårsrapporten baseras från och med 2016 på utfallet per den 31 juli. Rapporten innehåller i likhet med årsredovisningen en redogörelse över kommunens övergripande mål, både verksamhetsmässiga och ekonomiska. Dessutom innehåller rapporten en prognos för helåret. Denna prognos visar huruvida kommunen kommer uppfylla kommunfullmäktiges planerade mål och hur det ekonomiska läget väntas se ut vid årets slut.

Kontakt