Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Årsredovisning

Syftet med årsredovisningen är att visa politiker och invånare hur kommunen bedrivits under året, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Den innehåller en redogörelse över kommunens övergripande mål. I årsredovisningen ingår även en ekonomisk analys och redovisning som bland annat visar hur skattepengarna använts. I årsredovisningen ingår dessutom en redogörelse över kommunens medarbetare samt en miljöredovisning.

Hylte kommuns årsredovisning kan i stora drag delas upp i två delar. En del som består av förvaltningsberättelsen som i ord beskriver den verksamhet som bedrivits och om kommunen uppnått det som var planerat.  Den andra delen består av en siffermässig uppställning som bland annat visar årets resultat, intäkter och kostnader samt förändringen av skulder och tillgångar.

Tidigare år

Kontakt