Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Faktura till kommunen

Hylte kommun får från och med den 1 april 2019, enligt en ny EU-lag, endast ta emot elektroniska fakturor. PDF är inte längre ett godkänt format.

Hylte kommun använder Inexchange för att hantera elektroniska fakturor. Vänd er till dem för att skicka fakturor till oss.

Kontaktuppgifter Inexchange
Telefon: 0500-44 63 60
Mail: info@inexchange.se

Hylte kommuns GLN nummer är 7340061901001 och Peppol ID är 0007:2120001207 samt 0088:7340061901001


För att fakturor skall hanteras av Hylte kommun skall de innehålla följande uppgifter

Fakturor ska innehålla följande uppgifter:

 • Ansvarskod*
 • Säljarens och köparens namn och post och mailadress
 • Identifiering av säljaren (organisationsnummer eller momsregistreringsnummer)
 • Uppgift om F-skattebevis
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Det datum varorna beställdes eller tjänsterna utfördes
 • Fakturabelopp
 • Uppgift om momssats och momsbelopp
 • Specifikation av vad fakturan avser
 • Betalningsvillkor
 • Betalningssätt (bankgiro eller plusgiro)
 • Beställarens namn

* Ansvarskod består av fyra numeriska tecken och används för att fakturan ska komma till rätt mottagare i kommunens verksamhet. Den ska anges av den som gör beställningen, och ska även alltid anges på fakturan.

Betalning

Hylte kommun betalar inkomna fakturor 30 dagar efter ankomstdatum, om inte annat avtalats. Om betaldag är en helgdag sker betalning först påföljande arbetsdag.

Rätt uppgifter viktigt
Det är viktigt att leverantörerna följer instruktionerna ovan för vad som ska anges på fakturan. Fakturor som inte uppfyller uppgifterna ovan returneras tillsammans med en begäran om en ny korrekt faktura. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering.

Mer om elektronisk faktura

Elektroniska fakturor innebär en besparing för båda parter samtidigt som administrationen blir effektivare och säkrare. Är du leverantör och intresserad av att skicka elektroniska fakturor till Hylte kommunkontakta InExchange på telefonnummer: 0500-44 63 60.

Hylte kommuns GLN nummer är 7340061901001

Peppol ID 0007:2120001207 samt 0088:7340061901001

Kontakt