Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Webbdiarium

Observera! För tillfället är webbdiariet inte tillgängligt på grund av ett tekniskt problem. Vi arbetar med att lösa problemet, men det finns ingen tidsplan för när det kan vara löst. För att få information om inkomna och utgående handlingar, kontakta kontaktcenter för att få kontakt med tjänstgörande registrator.

I webbdiariet kan du söka efter både enskilda handlingar och ärenden. Webbdiariet uppdateras varje dag kl. 14.00 och kl. 19.00.

Läs mer om hur du söker i webbdiariet

Ärende eller handling?

Vilken är skillnaden mellan ärende och handling? Ett ärende kan liknas vid en mapp som innehåller en eller oftast fler handlingar.

Exempel: En förening skickar in en ansökan om ett bidrag. Registratorn skapar ett ärende som kan heta "Ansökan om föreningsbidrag". Den inkomna ansökan läggs i ärendet som en handling. I ärendet läggs sedan efter hand allt tillkommande material som blir nya handlingar i ärendet. Till exempel handläggarens utredning och den politiska nämndens beslut.

Förkortningar som används i diariumet

  • Kommunstyrelsen - KS
  • Barn- och ungdomsnämnden - BUN
  • Kultur- och folkhälsonämnden - KFN
  • Omsorgsnämnden - ON
  • Samhällsbyggnadsnämnden - SBN
  • Revisionen - Rev

Kontakt