Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arkiv och historia

När kommunindelningen infördes i Sverige år 1863 fanns det inom det område som idag utgör Hylte kommun åtta socknar. Var och en av dessa socknar blev då till en landskommun. Därmed bildades de åtta kommunerna Drängsered, Femsjö, Färgaryd, Jälluntofta, Kinnared, Långaryd, Södra Unnaryd och Torup.

1952 slogs dessa landskommuner samman till tre så kallade "storkommuner": Torup (av Drängsered, Kinnared och Torup), Hylte (av Färgaryd, Långaryd och Femsjö) samt Unnaryd (av Jälluntofta och Södra Unnaryd samt även Bolmsö).

Dagens Hylte kommun bildades år 1974 när Torup, Hylte och större delen av Unnaryd (Jälluntofta och Södra Unnaryd) förenades till en ny gemensam kommun.

Läs mer om detta under rubriken Hylte kommuns historia.

Kommunarkivet

I kommunarkivet finns den kommunala verksamheten dokumenterad och här finns ett rikt material tillgängligt för den som är intresserad av lokalhistorisk forskning.

Arkivlagen anger att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Kommunens arkiv ska därför bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser :

  • rätten att ta del av allmänna handlingar
  • behovet av information för rättskipningen, förvaltningen och
  • forskningens behov

Arkivmyndighet för Hylte kommuns kommunarkiv är kommunstyrelsen.

Kontakt