Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte - Laholm - Båstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset, Halmstad kommun
  DokumentMottagningstid 2020 into till kommunernas anslagstavlor.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Mottagningstider 2020

 2. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 11 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Omsorgsnämndens arbetsutskott 11 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2020-06-11.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Personalutskott 15 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personalutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kommunstyrelsen 3 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2020-06-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Barn- och ungdomsnämnden 17 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kommunfullmäktige 16 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2020-06-16.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Omsorgsnämndens arbetsutskott 18 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2020-06-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Omsorgsnämnden 18 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2020-06-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Samhällsbyggnadsnämnden 16 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2020-06-16.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Patientnämnden 24 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden
  Förvaringsplats för protokolletRegion Halland
  Nedladdningsbart protokollProtokoll patientnämnden 2020-06-24.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Nämnden för överförmyndare i samverkan 24 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstads kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslag Överförmyndare i samverkan 2020-06-24.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2020-06-09.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 25 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Kultur- och folkhälsonämnden 25 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Patientnämnden 10 juni 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden
  Förvaringsplats för protokolletRegion Halland
  Nedladdningsbart protokollProtokoll patientnämnden 2020-06-10.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt