Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte - Laholm - Båstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset, Halmstad kommun
  DokumentMottagningstid 2020 into till kommunernas anslagstavlor.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Mottagningstider 2020

 2. Kommunfullmäktige 3 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2020-09-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Samordningsförbundet i Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollStyrelseprotokoll 200821.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  21 augusti 2020

 4. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 8 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2020-09-08.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kommunstyrelsens tillväxtutskott 1 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens tillväxtutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TU 2020-09-01.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 15 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2020-09-15.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Omsorgsnämndens arbetsutskott 17 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2020-09-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 17 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Revisionen 18 augusti 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisorerna
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Revisionen 2020-08-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2020-09-15.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Personalutskott 21 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personalutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Revisionen 27 augusti 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisorerna
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Revisionen 2020-08-27.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Tillsynsnämnden 24 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillsynsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TSN 2020-09-24.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Omsorgsnämnden 24 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2020-09-24.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Barn- och ungdomsnämnden 22 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2020-09-22.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Samordningsförbundet Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollStyrelseprotokoll 200903.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  3 september 2020

 17. Kultur- och folkhälsonämnden 24 september 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 18. Patientnämnden Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Nedladdningsbart protokollPatientnämnden Halland 2020-09-02.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  25 september 2020

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt