Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte- Laholm-och Båstad kommuner
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan - Halmstad - Hylte - Laholm - Båstad
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset, Halmstad kommun
  DokumentÖverförmyndarnämndens mottagningstider 2021 info till kommunerna.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Samordningsförbundet i Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollanslag 210317.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  17 mars 2021

 3. Barn- och ungdomsnämnden 23 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm, Båstad
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslå protokoll ÖIS 25 mars.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  25 mars 2021

 5. Omsorgsnämnden 25 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2021-03-25.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2021-03-23.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Patientnämnden Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollPatientnämnden Halland 2021-03-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  26 mars 2021

 9. Kultur- och folkhälsonämnden 25 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunstyrelsens tillväxtutskott 6 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens tillväxtutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Kommunstyrelsen 23 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2021-03-23.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt