Hylte kommun logotyp

Valnämnden 30 maj 2024

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerat protokoll

Instans: Valnämnden
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Hylte kommun

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad