Hylte kommun logotyp

Folkhälso- och trygghetsrådet 28 maj 2024

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerat protokoll

Instans:
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Hylte kommun

Nedladdningsbart protokoll: Protokoll FTR 2024-05-28.pdf

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad