Hylte kommun logotyp

Barn- och ungdomsnämnden 14 maj 2024

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerat protokoll

Instans: Barn- och ungdomsnämnden
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Hylte kommun

Nedladdningsbart protokoll: Möten och protokoll

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad