Hylte kommun logotyp

Personalutskottet 13 maj 2024

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerat protokoll

Instans: Kommunstyrelsens personalutskott
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Hylte kommun

Nedladdningsbart protokoll: Möten och protokoll

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad