Hylte kommun logotyp

Nämnden för överförmyndare i samverkan 30 april 2024

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerat protokoll

Instans: Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm och Båstad
Förvaringsplats för protokollet: Rådhuset, Halmstad kommun

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad