Hylte kommun logotyp

Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 april 2024

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerat protokoll

Instans: Kommunstyrlesens arbetsutskott
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Hylte kommun

Nedladdningsbart protokoll: Protokoll KSAU 2024-04-30.pdf

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad