Hylte kommun logotyp

Kommunfullmäktige 12 mars 2024

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerat protokoll

Instans: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Hylte kommun

Nedladdningsbart protokoll: Protokoll KF 2024-03-12.pdf

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad