Hylte kommun logotyp

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 21 februari 2024

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslagsbevis länkas HÄR Pdf, 470.2 kB.

Justerat protokoll

Instans:
Förvaringsplats för protokollet: Regionkontoret, Halmstad kommun

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad