Hylte kommun logotyp

Valnämnden 22 februari 2024

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerat protokoll

Instans: Valnämnden
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Hylte kommun

Nedladdningsbart protokoll: Protokoll VN 2024-02-22 J.pdf

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad