Hylte kommun logotyp

Valnämnden 25 januari 2024

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerat protokoll

Instans:
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Hylte kommun

Nedladdningsbart protokoll: Valnämnden 2024-01-25.pdf

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad