Hylte kommun logotyp

Samordningsförbundet i Halland 26 januari 2024

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerat protokoll

Instans: Samordningsförbundet i Halland
Förvaringsplats för protokollet: Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun

Tillkännagivandet publicerat: -

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad