Hylte kommun logotyp

Kontaktfamilj eller kontaktperson

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar.

Kontaktfamilj - vilka söker vi?

Kontaktfamilj kallas den familj som tar emot barn och ungdomar i sitt hem en eller flera gånger i månaden utifrån barnets behov på uppdrag av socialtjänsten. Kontaktfamiljens funktion är att ge barnet stöd och avlastning. Behoven varierar för de barn eller ungdomar som behöver en kontaktfamilj. Socialtjänsten barn och unga försöker alltid hitta kontaktfamiljer och barn som passar ihop.

Det är viktigt att ni som kontaktfamilj lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Ni behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har ni tystnadsplikt.

Kontaktperson - vem söker vi?

Kontaktperson innebär att du regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov, men det kan röra sig om några dagar i veckan eller i månaden. Din huvudsakliga uppgift är att fungera som en vuxen förebild och ett personligt stöd för ett barn eller ungdom. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar.

Vilka krav måste du uppfylla?

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du är lämplig som kontaktperson/kontaktfamilj.

De kan bland annat titta på:

  • vilka som bor i hemmet och er livssituation
  • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • Det krävs att du har ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.

Utdraget ansöker du om själv och ska kunna visas upp vid anställning. Du ansvarar också för att förvara originalet och för att förnya det innan giltighetstiden gått ut. Utdraget är giltigt 1 år. Du får mer information och kan beställa ett registerutdrag från polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intresseanmälan

Låter uppdraget som kontaktperson/kontaktfamilj intressant? Ta kontakt med kommunens familjhemssekreterare som berättar mer. Du kan ringa via kommunens kontaktcenter på telefon 0345-180 00.

Du kan också titta in på webbplatsen familjehemsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hitta din kommun där.

Kontakt

Besöksadress

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Familjehemssekreterare

Anna-Sara Eriksson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan