Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Elias Fries skola

Skolgården på Elias Fries skola i Hyltebruk.

Elias Fries skola i Hyltebruk är en skola som har valt att profilera sig som en IT- och miljöskola och är en av Sveriges ledande skolor på utomhuspedagogik. På skolan finns det idag ungefär 300 elever fördelade på förskoleklass och årskurs 1- 6. Elias Fries har även tre fritidshem.

Undervisning utomhus

Skolan byggdes 1995 och består av åtta småhus grupperade utefter en bygata. Husen är byggda av sunda material, där ekologi och kretslopp är den bärande idén. På skoltomten har det skapats olika undervisningsrum och "bygatan" används för undervisning i alla ämnen. Där är det bland annat uppmålat en Sverigekarta, en piltavla och en alfabetscirkel. Både på lektionstid och raster råder det full aktivitet utomhus. Då kan en klass har matte, en annan engelska och några elever springer runt och lär alfabetet. Barnen använder alla sinnen och lär sig på olika sätt. Det finns även odlingslotter där det studeras praktiskt kretsloppsarbete, odlas och anordnas skördefest. I växthuset drivs det upp sommarblommor till hela skolan.

Skolskogen Läroriket

Läroriket är Elias Fries skolskog, 1,5 km från skolan, som besöks för att arbeta tematiskt, uppleva och undersöka. I skogen finns det föränderliga klassrummet. I skolskogen finns tio olika "undervisningsrum" och här dokumenteras gemensamma upplevelser som bearbetas väl tillbaka hemma i klassrummet.

Uppmärksammad pedagogik

Elias Fries skola har blivit rikligt belönade för sin utomhuspedagogik, bland annat Hylte kommuns miljöpris och Årets Äppleträd (Sveriges Lantbruksuniversitet). Skolan tar ofta emot pedagogiska grupper och andra intresserade, både svenska och utländska besök, för att berätta mer om sin utomhuspedagogik. Läs gärna mer om att boka besök på Elias Fries och beställa läromaterial.     

Julmarknad på Elias Fries inställd på grund av vädervarning

Den planerade julmarknaden på Elias Fries skola som skulle ha anordnats onsdagen den 1 december 2021 klockan 17:00 till 18:30 är inställd. Detta med anledning av att SMHI med en orange vädervarning för snöfall i kombination med vind för den aktuella dagen.

Kontakt