Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Elias Fries skola

Skolgården på Elias Fries skola i Hyltebruk.

På Elias Fries skola i Hyltebruk finns det idag ungefär 300 elever fördelade på förskoleklass och årskurs 1- 6. Elias Fries har även tre fritidshem.

Undervisning utomhus

Skolan byggdes 1995 och består av åtta småhus grupperade utefter en bygata. Husen är byggda av sunda material, där ekologi och kretslopp är den bärande idén. På skoltomten har det skapats olika undervisningsrum och "bygatan" används för undervisning i alla ämnen. Där är det bland annat uppmålat en Sverigekarta, en piltavla och en alfabetscirkel. Både på lektionstid och raster råder det full aktivitet utomhus. Då kan en klass har matte, en annan engelska och några elever springer runt och lär alfabetet. Barnen använder alla sinnen och lär sig på olika sätt. Det finns även odlingslotter där det studeras praktiskt kretsloppsarbete, odlas och anordnas skördefest. I växthuset drivs det upp sommarblommor till hela skolan.

Skolskogen Läroriket

Läroriket är Elias Fries skolskog, 1,5 km från skolan, som besöks för att arbeta tematiskt, uppleva och undersöka. I skogen finns det föränderliga klassrummet. I skolskogen finns tio olika "undervisningsrum" och här dokumenteras gemensamma upplevelser som bearbetas väl tillbaka hemma i klassrummet.

Uppmärksammad pedagogik

Elias Fries skola har blivit rikligt belönade för sin utomhuspedagogik, bland annat Hylte kommuns miljöpris och Årets Äppleträd (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Skolsköterska och kurator

Skolsköterska
Elias Fries skola
Jessica Arturson
Telefon: 0345-181 09 I Mobil: 0733-71 83 50

Kurator
Elias Fries skola
Julia Gustafsson
Telefon: 073-371 82 48

Kontakt