Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Elias Fries skola och fritidshem

Skolgården på Elias Fries skola i Hyltebruk.

På Elias Fries skola i Hyltebruk finns det idag ungefär 300 elever fördelade på förskoleklass och årskurs 1- 6.

Undervisning utomhus

Skolan byggdes 1995 och består av åtta småhus grupperade utefter en bygata. Husen är byggda av sunda material, där ekologi och kretslopp är den bärande idén. På skoltomten har det skapats olika undervisningsrum och "bygatan" används för undervisning i alla ämnen. Där är det bland annat uppmålat en Sverigekarta, en piltavla och en alfabetscirkel. Både på lektionstid och raster råder det full aktivitet utomhus. Då kan en klass har matte, en annan engelska och några elever springer runt och lär alfabetet. Barnen använder alla sinnen och lär sig på olika sätt. Det finns även odlingslotter där det studeras praktiskt kretsloppsarbete, odlas och anordnas skördefest. I växthuset drivs det upp sommarblommor till hela skolan.

Skolskogen Läroriket

Läroriket är Elias Fries skolskog, 1,5 km från skolan, som besöks för att arbeta tematiskt, uppleva och undersöka. I skogen finns det föränderliga klassrummet. I skolskogen finns tio olika "undervisningsrum" och här dokumenteras gemensamma upplevelser som bearbetas väl tillbaka hemma i klassrummet.

Uppmärksammad pedagogik

Elias Fries skola har blivit rikligt belönade för sin utomhuspedagogik, bland annat Hylte kommuns miljöpris och Årets Äppleträd (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Elias Fries fritidshem

Elias Fries har tre fritidshem: Elias Fries, Klubbens och Tossakärrets fritidshem. På skolloven bedrivs organiserad pedagogisk verksamhet som exempelvis dagläger, längre utflykter, bad, gympa i idrottshallen och barnens Vasalopp.

Kontakta Elias Fries skola

Elias Fries skola
E-post: eliasfries.skola@skola.hylte.se

Rektor
Ginger Johansson
Telefon: 070-816 54 89
E-post: ginger.johansson@hylte.se

Skoladministratör
Sina Bandelow
Telefon: 0345-184 97
E-post: sina.bandelow@hylte.se

Fritidshemmen
Elias Fries - Telefon: 0345-180 89
Klubbens - Telefon: 0345-180 88
Tossakärrets - Telefon: 0345-180 91

Skolkurator
Olivia Råberg
Telefon: 073-371 82 48
E-post: olivia.raberg@hylte.se

Skolsköterska
Jessica Arturson
Telefon: 0345-181 09, 0733-71 83 50
E-post: jessica.arturson@hylte.se

Telefonnummer olika årskurser
Hus 1 - åk 5: 0345-181 79
Hus 2 - åk 4: 0345-181 15
Hus 3 - åk 6: 0345-181 38
Hus 5 - åk 1: 0345-180 89
Hus 6 - åk 2: 0345-180 88
Hus 7 - Förskoleklass: 0345-180 91
Hus 8 - åk 3: 0345-181 01

Elias Fries skola, Staffansbovägen, 314 34 Hyltebruk

Kontakt