Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Dricksvatten

Dricksvatten är vårat viktigaste livsmedel och därför ställs det höga krav på kvalitén. Kontroll av dricksvattnet utförs kontinuerligt vid vattenverket. Dessutom kontrolleras dricksvattnet regelbundet ute på ledningsnätet vid fasta kontrollpunkter.

Du som har en egen dricksvattenbrunn ansvarar själv för att kontrollera kvalitén på vattnet och se till så brunnen är i bra skick. Läs mer om detta under rubriken Enskilt vatten.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Varmvatten är inte ett livsmedel och ska därför inte användas till dryck och matlagning.

Mjukt eller hårt vatten?

Vattnet i Hylte är mjukt och för att dosera rätt i sin disk- eller tvättmaskin finns aktuell hårdhetsgrad angiven i tabellen nedan. Rätt dosering ger både bästa disk/tvättresultat samtidigt som det sparar våran miljö genom att färre skadliga ämnen kommer ut i naturen. Låga halter av korrosiva salter i kombination med pH-värdet gör vattnet minimalt korrosivt mot koppar och andra material.

Var kommer vattnet ifrån?

I Hylte Kommun finns det sju kommunala vattenverk som förser följande samhällen med kommunalt vatten: 

Vattenverk

Hårdhetsgrad

Producerad mängd dricksvatten (2015)

Hyltebruk

1,9 °dH

490 205 m³

Torup-Brännögård-Kinnared-Rydöbruk

5,1 °dH

256 002 m³

Unnaryd

2,5 °dH

88 593 m³

Landeryd

4,8 °dH

33 500 m³

Långaryd

6,5 °dH

7 564 m³

Drängsered

4,7 °dH

5 306 m³

Skärshults camping

-

 

 

Alla vattenverk är grundvattenverk. Beredningen vid vattenverken är lite olika men är främst pH-höjande. Vattnet till Hyltebruk, Långaryd och Torup tas ur en isälvsavlagring som följer Nissan. Dettta gäller även för Rydöbruk, Kinnared och Brännögård, som får sitt vatten från vattenverket i Torup. I Unnaryd och Drängsered tas vattnet ur en grävd brunn i en isälvsformation. I Landeryd tas vattnet ur tre bergsborrade brunnar. Vattnet pumpas till vattenverket där det görs till dricksvatten och pumpas sedan ut på ledningsnätet.

Vattenledningsnätet

I Hylte kommun finns det dels huvudvattenledningar som kommunen ansvarar för, totalt cirka 20 mil. Hylte kommun ansvarar för vattenförsörjningen i samhällena Hyltebruk, Torup, Unnaryd, Rydöbruk, Kinnared, Landeryd, Långaryd, Brännögård och Drängsered samt Skärshults camping.

Kommunen ansvarar också för servisledningar som förbinder byggnadens installation med kommunens ledningar i gatan. Kommunens ansvar slutar i de flesta fall 0,5 meter utanför fastighetsgränsen där förbindelsepunkten är belägen. Efter förbindelsepunkten har fastighetsägaren ansvaret för servisledningarna.

Vid vattenläcka

Hylte kommun utför kontinuerligt läcksökning på vattenledningsnäten för att upptäcka eventuella läckor och på så vis minska vattenförbrukningen. Upptäcker du en vattenläcka under ordinarie arbetstid kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

Efter ordinarie arbetstid ringer du telefonnummer 0345-100 11, SOS Alarm.

Är vattenläckan inomhus, stäng ventilen före vattenmätaren och tillkalla sedan en VVS firma. Har vattenläckan uppstått på tomtmark kommer vi och stänger av ventilen i gatan, sedan får du tillkalla en VVS firma.

Kontakt