Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gällande översiktsplan

Logotyp för ÖP2001

Hylte kommuns gällande översiktsplan, ÖP2001, antogs av kommunfullmäktige 2003. Den redovisar kommunens bedömning av allmänna intressen, miljö- och riskfaktorer som ska beaktas, grunddragen i mark och vattenanvändningen och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Till översiktsplanenPDF hör en karta över föreslagen markanvändningPDF och en karta över områden där särskilda riktlinjerPDF gäller.

Den gällande översiktsplanen kommer att ersättas att en ny översiktsplan vilken beräknas antas av kommunfullmäktige i november 2019.

Kontakt