Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vindkraftsplan

Hylte kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft. I vindkraftsplanenPDF pekas 10 prioriterade områden för vindkraft ut. Planen antogs av kommunfullmäktige i oktober 2009.

De områden som pekats ut i vindkraftsplanen har bearbetats kraftigt i förslaget till ny översiktsplanen för kommunen. Vindkraftsplanen kommer upphöra att gälla när översiktsplanen vinner laga kraft. Detta kan du läsa om på sidan 102-105 i antagandehandlingen.

Kontakt