Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Delöversiktsplaner

Hylte kommun har antagit sex fördjupningar av översiktsplanen i form av delöversiktsplaner under åren 1990-1994. De är cirka tjugofem år gamla och kommer att behandlas i det pågående arbetet med ny översiktsplan för kommunen, och sedan upphöra att gälla när denna antas.

Kontakt