Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom olika fördjupningar och tematiska tillägg. En fördjupning av översiktsplanen upprättas när det krävs ökad detaljeringsgrad inom ett visst geografiskt område. Ett tillägg kan göras till översiktsplanen om det krävs mer kunskap inom en särskild planeringsfråga. Beslut om fördjupning eller tillägg fattas av kommunfullmäktige.

Hylte kommun har ett tematiskt tillägg: en LIS-plan (strandskyddsplan) från 2012. Denna gäller tillsammans med översiktsplanen. Om dessa skulle stå i konflikt med varandra är det den nya översiktsplanen som gäller. Observera också att vissa utpekade områden i det tematiska tillägget har tagit bort eller ändrats i översiktsplanen. Därför är det viktigt att alltid använda översiktsplanen tillsammans med LIS-planen.

Kommunen har för närvarande inga gällande fördjupningar av översiktsplanen.

Kontakt