Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom olika fördjupningar och tematiska tillägg. En fördjupning av översiktsplanen upprättas när det krävs ökad detaljeringsgrad inom ett visst geografiskt område. Ett tillägg kan göras till översiktsplanen om det krävs mer kunskap inom en särskild planeringsfråga. Beslut om fördjupning eller tillägg fattas av kommunfullmäktige.

Hylte kommun har sex fördjupningar i form av delöversiktsplaner från 1990-1994, och två tematiska tillägg: en vindkraftsplan från 2009 och en strandskyddsplan från 2012.

Kontakt