Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Möjlighet att påverka

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och det är därför många som är berörda av den. Den berör alla som bor och verkar i kom­munen, idag och i framtiden. Därför vill vi att så många som möjligt ska kunna vara med i dialogen om hur vi tar ut riktningen mot framtiden med hjälp av den nya översiktsplanen.

Dialogen om översiktsplanen koncentreras framför allt till två perioder:

  • Samråd om förslag till översiktsplan vilket genomfördes under våren 2018. Efter samrådet har alla synpunkter som kommit in sammanställts och kommunstyrelsen har tagit ställning till vilka revideringar som ska göras.
  • Utställning av reviderat förslag till översiktsplan vilket genomfördes under våren 2019. Efter utställningen har alla synpunkter som kommit in sammanställts i ett utställningsutlåtande och kommunstyrelsen har tagit ställning till vilka ytterligare justeringar som ska behöva göras innan förslaget kan antas av kommunfullmäktige.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för information, tankar och frågor under resans gång, helst via e-post eller vanligt brev.

E-post: kommunen@hylte.se

Postadress: Hylte kommun, 31480 Hyltebruk

Kontakt