Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gestaltningsprogram

Ett gestaltningsprogram är en samling riktlinjer för utformning av det offentliga rummet som utgörs av gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor.

Utrustning, belysning och utsmyckning kan samordnas med målet att förstärka det offentliga rummets identitet och förmåga att fungera som sammanhållande element i området.

Gestaltningsprogrammet omfattar även exempel på materialval, formspråk och färgsättning. Dessa ska tjäna som riktlinjer när man bygger nytt eller ändrar byggnaders utseende. I gestaltningsprogrammet motiveras de arkitektoniska principerna för byggnaders gestaltning, markens anordnande, natur- och parkmark samt gator.

Läs mer i kommunens gestaltningsprogram. Pdf, 12.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt