Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Detaljplan för Givagård 1:16 m.fl. (Torup)

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Givagård 1:16 m.fl, Torup, Hylte kommun.

Granskningstid om planförslaget pågår mellan 21 december 2021 – 4 januari 2022. Detaljplanen har varit ute på granskning men i följd av överprövning av Länsstyrelsen, har planen reviderats och är åter ute på granskning.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 4 januari 2022. 

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Det går även bra att mejla in synpunkter via e-post: sbk@hylte.se.

Handlingar:

Nedan kan du ta del av samrådsredogörelse, granskningsutlåtande, planbeskrivning och plankarta för Givagård 1:16 m.fl. (Torup).

Kontakt