Hoppa till innehåll Hoppa till meny

To 577 - Sjögård 1:34 m.fl. (Torups centrum)

Plankarta To 577

Plankarta To 577

Syftet med detaljplanen är att skapa en attraktiv centrummiljö, förbättra tillgänglighet till kollektivtrafiken, höja trafiksäkerheten, möjliggöra utveckling av verksamheter samt att möjliggöra nödvändiga fastighetsregleringar och markköp.

  • Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24 § 144.

Samrådshandlingar:

Kontakt