Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ki 529 - Kinnareds Prästgård 1:2 och 1:3

Detaljplan för Kinnareds Prästgård 1:2 och 1:3 i Kinnared, Hylte kommun.

Planhandlingar finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. De finns också under rubriken "Planhandlingar" nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-05-14 § 53 antagit ny detaljplan för Kinnareds Prästgård 1:2 och 1:3, beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla 2019-06-04.

Planen vann laga kraft tre veckor senare, 2019-06-25.

Planhandlingar:

Kontakt