Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ki 528 - Kinnared 12:20 och 12:25 (ändring av Ki 506)

Plankarta Ki 528

Plankarta Ki 528

  • Antagen av kommunfullmäktige 2018-09-11 §58
  • Laga kraft vunnen 2018-12-06
  • Ändamål: Bostäder

Detaljplanen medför en ändring av tidigare detaljplan för Kinnared 12:20 och Kinnared 12:25 för att möjliggöra permanent boende (markanvändning B) i en befintlig byggnad. Den tidigare detaljplanen tillät kontor, hotell och turistlägenheter (markanvändning K). Markanvändningen K har därmed upphört att gälla. I området finns elva lägenheter, som har nyttjas som turistlägenheter i ett befintligt flerbostadshus och sex garageplatser i en byggnad på fastigheterna. Ändringen medför inga kostnader för kommunen. Detaljplanen strider inte mot kommunens översiktsplan.

Planhandlingar

Kontakt