Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Br 509 - Nädhult 12:1 m.fl.

Plankarta Br 509

Plankarta Br 509

  • Beslutsdatum: 1971-04-01
  • Ändamål: Park eller plantering (inom det idag gällande området)

Planen gäller numera endast för de mellersta och norra delarna av det grönmarkerade området på kartan (park eller plantering). Övriga delar av planens ursprungliga område har antingen undantagits vid fastställelse eller har ersatts av en annan detaljplan (Br 518).

Planhandlingar

Kontakt