Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Detaljplaner

Plankarta To 578

Plankarta To 578

En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse inom ett mindre område. Detaljplanen anger bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till (exempelvis bostadsändamål, handel, industri eller kontor), byggnadshöjder, byggrätt, byggnaders utformning med mera. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut, såsom bygglov.

Här kan du hitta information både om vilka gällande detaljplaner som finns liksom även pågående detaljplaner i Hylte kommun.

Kontakt