Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Uteservering

Du måste söka bygg­lov om du vill bygga ett däck till din ute­servering. Likaså om du vill upp­föra en till­fällig byggnad, exempel­vis ett tak eller tält. Även fasta, icke hop­fäll­bara parasoller eller markiser kan kräva lov.

Du behöver söka bygglov för dessa åtgärder:

  • Bygga däck, med eller utan tak.
  • Uppföra en tillfällig byggnad, exempelvis ett tak eller tält.
  • Sätta upp fasta, icke hopfällbara parasoller eller markiser.
  • Sätta upp en tillfällig konstruktion vars syfte är att hålla upp ett tak eller markis.

Om när­liggande byggnad är av kultur­historisk be­tydelse ska du alltid ta kontakt med Bygg- och miljöenheten.

Kontakt