Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Transformator- eller nätstation

Vill du flytta, ändra eller bygga en ny trans­formator- eller nät­station behöver du söka bygg­lov.

Vad är en transformatorstation?

En trans­formator­station försörjer vanligtvis en grupp av bostads­hus, kontor eller handels­lokaler med el. Det kan vara allt från små stolp­stationer till större an­läggningar, inklusive de stationer som ingår i stora ställ­verk som betjänar hela industrier eller städer.

Bygglov krävs

Du som vill uppföra eller flytta en trans­formator­station måste söka bygg­lov och ibland även rivnings­lov. Likaså om du vill ändra stationens stor­lek eller ut­seende. Lov­plikten gäller både inom och utan­för om­råde med detalj­plan. Stationens stor­lek har ingen betydelse, det krävs alltid lov. Tänk på att det kan krävas en dispens för få uppföra en transformatorstation inom strandskyddat område.

Information om transformatorstationer, Boverket Länk till annan webbplats.

Kontakt