Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver en fett­av­skiljare i fastig­heten. Det är fastighets­ägarens ansvar att en sådan finns på plats. Innan en fett­av­skiljare installeras måste du skicka in en an­mälan till VA- och Renhållningsenheten.

Kontakt