Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Du som har en- eller två­bostads­hus och vill göra en så kallad attefalls­åtgärd behöver inte bygg­lov för det. Där­emot ska du göra en an­mälan och invänta vårt beslut innan du kan starta.

  • Fristående attefallshus. I direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en byggnad som är en komplementbyggnad eller ett komplemen­tbostads­hus. Det får tillsammans med andra byggnader inte ha en större byggnadsarea än 30 kvadratmeter.
  • Tillbyggnad av huvud­byggnad. Högst 15 kvadrat­meter brutto­area.
  • Tillbyggnad med högst två tak­kupor.

Kontakt