Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Förhandsbesked

Har du funderat på att köpa en tomt eller mark på landet och vill veta vilka möjligheter det finns? Du kanske vill bygga ett hus eller ett stall. Då är det bra att ansöka om förhandsbesked. Då får du svar om platsen är lämplig för det du vill använda den till.

Så här fungerar ett förhandsbesked inför byggande på landet

Ett förhandsbesked visar om en plats är lämplig för att bygga på. Det sker genom en så kallad lokaliseringsprövning. I den prövningen stämmer vi av din ansökan mot en rad riktlinjer och regler. Syftet är att avgöra om en byggnation är lämplig, så att den inte inverkar på en rad skydds­värda miljöer i området. Vi tittar även på en mängd andra krav som påverkar lämp­lig­heten. Det kan till exempel vara vatten, avlopp, buller, vägar, djurhållning, kollektivtrafik med mera.

Vissa utredningar behöver mer tid

Vid en lokaliseringsprövning uppstår ibland komplexa frågor som gör att beslutet om förhandsbesked kan ta tid. Vi behöver få in en hel del information av dig innan vi kan ta beslut. Ibland kan det vara utredningar och andra beslut som kan ta lite längre tid att få fram. Här är några exempel

 • beslut om dispens vid strandskydd
 • markutredning, som kan vara svår att utföra vintertid
 • arkeologisk utredning. Vid en sådan kan du behöver invänta våren för att utredningen ska kunna ske.

Det är viktigt att du är medveten om det här när du skickar in din ansökan. Tiden för handläggning är kopplad till vilka utredningar som krävs för just den platsen.

Om vi inte fått in det vi behöver, kan vårt arbete med förhandsbeskedet dra ut på tiden. Det kan då vara bättre att du frivilligt drar tillbaka din ansökan i väntan på att ovanstående utredningar kan göras. När du har fått dem kan du skicka in en ny ansökan till oss igen.

Krav och villkor inför bygglovet

I beslutet om förhandsbesked ställer vi ett antal krav och villkor inför din ansökan om bygglov. Lovet är vanligtvis nästa steg i processen. Om du följer dessa krav och villkor finns det goda möjligheter att du kommer att få ditt bygglov beviljat. Exempel på dessa villkor kan vara

 • hur byggnaden ser ut
 • anpassningar till landskapsbild och byggnadstraditioner
 • intyg för att vattnet är tjänligt, att det går att dricka
 • vid behov av servitut för väg, att det är ordnat innan ansökan om bygglov
 • olika tillstånd, till exempel att ta sig ut till allmän väg
 • intyg om godkänd lösning av avlopp.

Det här kan du söka förhandsbesked för

Du kan få förhandsbesked för alla åtgärder som kräver bygglov. Skälen kan till exempel vara

 • en intresserad köpare som vill veta om en tomt eller mark får bebyggas innan köpet genomförs
 • en säljare som vill visa eventuella köpare att en tomt eller mark går att bebyggas för att få fler intressenter
 • en fastighetsägare som vill stycka av mark till en ny fastighet, då ett förhandsbesked underlättar lantmäteriets handläggning.

Det får vara maximalt 5 enbostadshus i din ansökan om förhandsbesked. Den som ansöker behöver inte äga berörd fastighet. Både privatpersoner och företag kan ansöka om förhandsbesked. Tänk på att den som gör ansökan ska betala avgiften för förhandsbeskedet. Vi tar ut samma avgift enligt kommunfullmäktiges gällande taxa.

Förhandsbesked för 3-5 bostadshus kräver mer

Om du söker förhandsbesked för 3-5 bostadshus, krävs en större prövning. En så kallad planutredning.

Bygglov och förhandsbesked är inte samma sak

Ett förhandsbesked är endast en lokaliseringsprövning, det vill säga en bedömning om platsen är lämplig för att bygga på. Även om du får ett positivt förhandsbesked, måste du fortfarande söka bygglov och invänta vårt startbesked innan du får påbörja ditt projekt. Behöver du stycka av en tomt, gör du det efter att ha fått ett positivt förhandsbesked.

Vid avstyckning av en fastighet

Behöver du stycka av fastigheten till en egen tomt, är det nästa steg efter att förhandsbeskedet är klart. Tänk på att den nya fastigheten bör vara så pass stor att den passar för det du vill bygga.

Du kan också behöva ta hänsyn till följande

Förhandsbesked, Boverket Länk till annan webbplats.

Kontakt