Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Nissans vattenråd

Hylte kommun är aktiv medlem i Nissans vattenråd. Rådet har till uppgift att organisera arbetet med att uppfylla målen i EU:s vattendirektiv. Målet är att alla våra ytvattenförekomster ska uppnå god ekologisk status och våra grundvattenförekomster ska nå motsvarande god kemisk status. Vattenrådet ska tillsammans med medlemmarna ta fram åtgärdsprogram för att nå uppsatta miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna.

Det finns en databas, VISS, som är öppen för alla som vill söka på vattenförekomster och få reda på kemisk och ekologisk status.

Vattenrådets dag 8 maj 2018

Välkommen till vattenrådets dag den 8 maj 2018 vid Bosgårdsfallet i Torup kl. 15-18. Ta chansen att träffa och diskutera vattenfrågor med andra intresserade från de andra kommunerna i Nissans avrinningsområde. Nissans vattenråd finns på plats och informerar och svarar på frågor om:

  • Hur mår Nissan?
  • Vattenskyddsområden – för vem?
  • Behöver vi kalka?
  • Spår av gammal industrihistoria – hur hanterar vi det idag?
  • Kraftproduktion och fria vandringsvägar

Vandra längs Lillån fram till det vackra Bosgårdsfallet. Vi bjuder på fika och grillning.

Datum: 8 maj 2018
Tid: 15.00-18.00
Plats: Bosgårdsfallet, Torup

Vägbeskrivning: Kör väg 26 till rondellen i Torup. Tag av väg 150 mot Falkenberg. Kör genom Torups samhälle förbi kyrkan och skolan. Sväng vänster mot Häradsbo. Parkera på höger sida före bron över Lillån.

Arrangörer: Nissans Vattenråd i samarbete med Torups samhällsförening.

Kontakt