Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Miljöarbete

I dokumentet ”Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018” står det följande:

Miljö/klimat

  • Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska göras fossilfria.
  • Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras.
  • Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas.
  • Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen.
  • Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta.
  • Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö.

I Hylte kommun arbetar vi systematiskt med att bidra till att nå de nationella och regionala miljömålen.  De har på så sätt även blivit våra egna lokala miljömål. På samhällsbyggnadskontoret jobbar miljöstrategen Bitte Rosén Nilsson med att utveckla och följa upp kommunens miljöarbete. Vill du ha hjälp med att utveckla miljöarbetet på din arbetsplats? Hör av dig till Bitte!

Vi är väldigt stolta för att från och med 1 januari 2015 är all el som kommunen köper in märkt med Bra Miljöval. Det innebär att den är förnyelsebar till 100 %.  Genom att välja el märkt med Bra Miljöval ställer vi krav på att den förnybara energin ska ta hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. En del av avgiften går till Naturskyddsföreningens miljöfond som delar ut pengar till projekt som främjar energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

Varje år görs en uppföljning av kommunens energi- och klimatstrategi. Med hjälp av uppföljningen kan vi se vilka områden vi behöver fokusera på och jobba lite extra med i kommunen. Läs mer om miljöarbete under rubriken ekokommun.

Turid Brodin som läser biologi på Lunds universitet gjorde hösten 2015 praktik på Hylte kommun. Hon sammanställde under den tiden skriften ”Klimatanpassning – Vad är det som händer och hur påverkar det Hylte?PDF

Kontakt