Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sveriges ekokommuner

Hylte kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sedan 1998. Att vara en ekokommun innebär att vi fattat politiska beslut om att styra mot en hållbar utveckling. En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att undergräva framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Du kan följa Hyltes utveckling på olika miljöområden i förhållande till övriga ekokommuner genom gröna nyckeltal för ekokommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som redovisas varje år.

Olika gröna nyckeltal som redovisas:

 • Resor med kollektivtrafik
 • Förnybara bränslen i kollektivtrafiken
 • Ekologisk odling
 • Miljöcertifierat skogsbruk
 • Skyddad natur
 • Mängd hushållsavfall
 • Bly i avloppsslam
 • Kadmium i avloppsslam
 • Kvicksilver i avloppsslam
 • Förnybar energi kommunala lokaler
 • Energi för tjänsteresor
 • Koldioxidutsläpp tjänsteresor
 • Ekologiska livsmedel
 • Certifierade skolor och förskolor

Kontakt