Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Livsmedel

Bygg- och miljöenheten har tillsyn över livsmedelsverksamheter. Målet med tillsynen är att konsumenterna skall känna sig trygga och inte bli sjuka när de äter mat handlad eller tillagad i kommunen. Reglerna för livsmedelshygien utgår från konsumenternas rätt till säkra livsmedel. Reglerna är målstyrda och flexibla. De ger livsmedelsföretagaren möjligheter att välja olika vägar att uppnå målet med att producera säkra livsmedel.

Livsmedelsverksamheter inspekteras regelbundet av miljöenheten.

Livsmedelshygien

För att inte bli matförgiftad gäller det

  • att förhindra att mat förorenas eller smittas
  • att förhindra att bakterier och mögel växer till i maten
  • att döda de mikroorganismer som redan finns i maten

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat som serverats eller köpts i Hylte kommun - anmäl det så fort som möjligt till kommunens kontaktcenter. En snabb anmälan kan hindra andra från att bli sjuka! Du kan välja att ringa eller skicka e-post till kontaktcenter.

Om du åt på restaurang eller köpte varan i en annan kommun så ska du i stället kontakta bygg- och miljöenheten i kommunen.

Information och tips om de lagar som du som verksamhetsutövare inom livsmedel är skyldig att följa, och övriga upplysningar, hittar du under rubriken näringsliv och arbete.

Kontakt