Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hälsoskydd

Bygg- och miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret arbetar med att förebygga och undanröja störningar som kan vara skadliga för människors hälsa.

Vårt uppdrag

I vårt arbetet jobbar vi bland annat med tillsyn av hygienlokaler (exempelvis frisörer, fotvård och solarier), skolor och förskolor, hotell och pensionat, campingplatser, anläggningar för bad och idrott och lokaler för vård och omsorg. Vi jobbar även med hälsorisker i bostäder till exempel mögel, radon eller buller.

Störande lukter

Störande lukter är något som ska tas på stort allvar då det till exempel kan vara det första som tyder på fukt och mögel Länk till annan webbplats.. Om du som boende störs av lukter ska du i första hand kontakta din fastighetsägare, alternativt den som orsakar lukten. Om denna inte åtgärdar problemet kan du istället kontakta miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret.

Strålning

Runtomkring oss omges vi varje dag av olika elektromagnetiska fält, det vill säga strålning. Det vanligaste är den naturliga bakgrundsstrålningen, vilken kommer från bland annat rymden och marken. Andra typer av strålning är den som kommer från radon, mobiltelefoner och ledningar. Mer information om strålning hittar du på strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt