Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ombyggnad av Hylte damm och Jakobs sjö

Under 2016 startade företaget Statkraft arbetet med dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Hylte damm och Jakobs sjö.

Under byggtiden kommer störningar uppstå i form av buller, vibrationer och visuellt. Vägen över dammen kommer under lång tid att vara avstängd. Tänk på att inte vistas inom de avstängda områdena. Det är byggarbetsplatser där det förekommer tung trafik, så välj andra promenadstråk.

För ytterligare information om projektet besök Statkrafts webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta projektledaren för ombyggnaden. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Bakgrund till projektet

Hylte dammanläggning innehåller ett antal dammar som är byggda i början av 1900-talet. De är i dåligt skick och uppfyller inte dagens krav. Anläggningen innehåller också ett större antal dammar från 1989 där instrumentering och dränering inte heller uppfyller dagens krav. De äldre dammarna är i så dåligt skicka att det påverkar dammsäkerheten för anläggningen.

Projektet har delats upp i två delar:

Del 1 – Hylte damm
Del 2 – Jakobs sjö

Del 1 Hylte damm

Befintlig regleringsdamm och anslutande fyllningsdammar kommer att ersättas av nya dammar cirka 50 meter nedströms de befintliga. Befintliga dammar kommer att användas som fångdammar. Den gamla regleringsdammen kommer att ersättas av en ny innehållande fyra utskov jämfört med dagens tolv. Den nya regleringsdammen blir cirka 50 meter lång och de anslutande fyllningsdammarna blir cirka 250 meter respektive 50 meter långa. Övriga dammar i närhet till regleringsdammen kommer att förstärkas med tåbank, ny dränering och ny instrumentering.


Hylte damm

Del 2 Jakobs sjö

Fyllningsdammarna runt Jakobs sjö kommer att kompletteras med ny instrumentering, ny dränering och ny tåbank vid behov.


Jakobs sjö


Sprängning

I Hylte dammprojekt kan det framöver förekomma sprängning under resten av 2018. Sprängningen är inte i någon stor omfattning. För mer information kontakta Statkraft eller projektledare Monica Engman.

Tidsplan

  • Planerat slutdatum för arbetet är i december år 2019
  • Därefter sker avetablering
  • Arbetet ska vara helt avslutat mars år 2020

 

Kontakt