Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Energi och klimat

Utsläpp av växthusgaser i atmosfären, främst koldioxid, påverkar oss alla såväl i Hylte och Sverige som hela vår planet. Klimatfrågan har inte bara koppling direkt till vår miljö utan även till sysselsättning, kommunikationer och näringslivsutveckling. Hur vi arbetar med energi- och klimatfrågor är därför av betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Hylte kommun.

Kontakt