Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vilda fåglar som upplevs störande

Vilda fåglar bedöms inte tillhöra de arter som normalt betraktas som skadedjur vilka kan medföra risk för olägenhet för människors hälsa. Kommunen kan få in klagomål som främst gäller störande skrik från fåglarna under deras häckningsperiod mellan mars och juni. Ungarna lämnar boet i början av juni och övervakas av föräldrarna som då kan uppträda aggressivt. I slutet av juli har ungarna lämnat boet helt och då minskar måsarnas aggressivitet.

I första hand är det upp till fastighetsägaren själv att åtgärda problem som kan uppstå med fåglar på fastigheten. För boende i en privat fastighet så ligger ansvaret på den enskilda ägaren. För boende i en hyresrätt ligger ansvaret främst på fastighetsägaren, och inte på den som hyr in sig i fastigheten. Hyresgästen kan därför ställa krav på sin fastighetsägare om att åtgärda störningar och ta bort fågelbon från fastigheten. Skulle man uppleva problem med exempelvis bobygge på tak eller fasad och fastighetsägaren inte ta sitt ansvar i frågan så kan det finnas skäl att höra av sig till kommunens miljöenhet.

Fastighetsägare kan förebygga

För fåglar så är det främst under försommaren som fastighetsägaren ska göra förebyggande åtgärder, det vill säga före den häckningsperiod då exempelvis fiskmåsar, trutar och ringduvor är fredade. Det är också svårare att åtgärda problem med fåglar efter det att de byggt sina bon.

Exempel på vad som kan göras är:

  • Nät som förhindrar fåglar att vara på vissa platser
  • Piggar som förhindrar fåglar att sitta på utrymmen
  • Vajrar på takutsprång och hängrännor
  • Roterande skyltar som stör fåglarna genom rörelser, reflexer och färger
  • Undvika att mata småfåglar på sådant sätt att icke önskvärda djur lockas dit
  • Håll rent runt avfallsstationer och komposter
  • Om risk för olägenhet föreligger får man som fastighetsägare även bedriva skyddsjakt i form av att riva ner redan byggda bon. Det kan vara lämpligt att göra om man kan förvänta sig att fåglarna annars kommer att attackera förbipasserande människor för att skydda sina ungar.

Fastighetsägare kan även kontakta skadedjursbolag som kan sätta upp hinder för fåglar som vill bygga bon.

Kontakt